การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพขึ้นเว็บไซต์

 

1 ไปที่หน้าควบคุม (Dashboard)

2 คลิกที่ “สื่อ” หรือ “คลังสื่อ”

file 01

3 คลิกปุ่ม เพิ่มไฟล์สื่อ

file 02

4 เราสามารถลากไฟล์มาวางในกรอบเส้นประเพื่ออัพโหลด หรือ กดปุ่มเพื่อเลือกไฟล์ได้ครั้งละหลายๆไฟล์

file 03