การเพิ่มและแก้ไขสินค้า

การเพิ่มสินค้าแบบง่าย

1. ชี้เมาส์ที่หัวข้อ สินค้า แล้วคลิก Add New

product 01

2. กรอกข้อมูลต่างๆ ตามภาพประกอบ (ถ้ามองไม่ชัดให้คลิกที่ภาพเพื่อขยาย) แล้วคลิกเผยแพร่

product 02