แนะนำหัวข้อต่างๆในหน้าควบคุม (Dashboard)

dash

สินค้า : หน้ารวมสินค้า ที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรา สามารถแก้ไข เพิ่มสินค้าใหม่ได้
ร้านค้า : ร้านค้า เป็นการตั้งค่าระบบร้านค้า เช่น ค่าจัดส่ง ช่องทางชำระเงิน
คำสั่งซื้อ : รายการออเดอร์ที่ลูกค้า ได้ทำการสั่งซื้อเข้ามา เราสามารถจัดการสถานะออเดอร์ สร้างออเดอร์ได้

เรื่อง : สำหรับเขียนบทความ ข่าวสาร
สื่อ : สามารถอัพโหลดไฟล์ต่างๆ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์ pdf ไปยังเว็บไซต์ได้
หน้า : สามารถแก้ไขหน้าเว็บ และเพิ่มหน้าเว็บใหม่ได้

ความเห็น : ดู และจัดการคอมเม้นท์จากผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้ใช้ : สร้างและจัดการ user หรือ สมาชิกภายในเว็บไซต์
เครื่องมือ : เราสามารถใช้เครื่องมือนำเข้า หรือ ส่งออกได้ที่หัวข้อนี้
ตั้งค่า : ตั้งค่าพื้นฐานต่างๆของเว็บไซต์

สไลด์ : เพิ่ม และแก้ไขไสลด์ที่อยู่ในหน้าเว็บ
สำรองข้อมูล : สำรองข้อมูลเว็บไซต์

หมายเหตุ ตำแหน่งเมนูด้านซ้ายอาจต่างกันไปเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของเว็บไซต์แต่ละเว็บ