เปลี่ยนค่าจัดส่งสินค้า

การเปลี่ยนรูปแบบค่าจัดส่งนี้ สำหรับกรณีที่เป็นค่าจัดส่งราคาเดียว ไม่ได้มีเงื่อนไข เช่น ค่าจัดส่งตามน้ำหนัก ค่าจัดส่งตามจำนวนชิ้นของสินค้าในออเดอร์

1. ให้เอาเมาส์ชี้ที่หัวข้อ ร้านค้า แล้วเลือก การตั้งค่า > การจัดส่ง และกดปุ่มแก้ไขตามลูกศรในรูปภาพ

ship 01

2. เอาเมาส์ชี้ที่ประเภทที่ต้องการ แล้วคลิกที่ แก้ไข

ship 02

3. ใส่ราคาที่ต้องการ แล้วกดบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ship 03