แก้ไขเลขบัญชีธนาคารของร้าน

ชี้เมาส์ที่หัวข้อ ร้านค้า แล้วเลือก การตั้งค่า

bank 01

เลือกหัวข้อ Payments > ดูที่หัวข้อ Direct bank transfer แล้วคลิกปุ่ม Manage ตามภาพด้านล่าง

bank 02

ตามลูกศรด้านล่าง ให้กรอกข้อมูล ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีให้ตรงช่อง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง

bank 03