บังคับเว็บไซต์ให้ใช้ https ทุกครั้ง

บังคับเว็บไซต์ให้ใช้ https ทุกครั้ง โดยการแก้ไขไฟล์ .htaccess ซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์หลักของเว็บไซต์ของเรา (โฟลเดอร์ที่มีไฟล์ index.php) โดยใส่โค้ดด้านล่างนี้เข้าไปที่ไฟล์ .htaccess

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]