การแก้ไขหน้าเว็บไซต์ด้วย SiteOrigin

SiteOrigin เป็นปลั๊กอินที่ใช้สำหรับจัดเนื้อหาในหน้าเว็บให้ง่ายขึ้น อย่างเช่น ปกติการแบ่งคอลัมน์ให้สามารถดูได้ทั้งเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์และมือถือ จะต้องเขียนโค้ดจัดโครงสร้าง แต่ SiteOrigin จะช่วยให้เราแบ่งคอลัมน์ได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

page 01