[6] เรียนพื้นฐาน JavaScript ตอน Functions

Function เป็นเหมือนชุดของโค้ด(ชุดคำสั่ง) ที่เราสามารถเรียกใช้โค้ดเดิมๆซ้ำๆได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ซ้ำอีกรอบ

 

โครงสร้างของ Function

 

function ชื่อฟังก์ชั่น() {

 //รันโค้ดนี้

}
function ชื่อฟังก์ชั่น(ตัวแปร) {

 //รันโค้ดนี้

}
function ชื่อฟังก์ชั่น(ตัวแปร1, ตัวแปร2) {

 //รันโค้ดนี้

}

ตัวอย่างการใช้งาน

 

function hello(name, surname) {

 var say = "Hello " + name + " " + surname;
 console.log(say);

}

console.log(hello("Khwaan", "Chantarumporn"));

//ผลลัพธ์
// "Hello Khwaan Chantarumporn"

 

ในส่วนของ Functions จะมี 2 สิ่งที่ต้องรู้จักก็คือ Parameters กับ Arguments

  • Parameters ก็คือตัวแปร ที่ใส่ไปตอนประกาศ Function
  • Arguments ก็คือค่าต่างๆ ที่ใส่ไปตอนเรียกใช้ Function

ลองมาดูตัวอย่างให้เห็นภาพดีกว่า

function hello(x) {         // x เป็น Parameter เอาไว้รับค่า

 var say = "Hello " + x;
 console.log(say);

}

console.log(hello("Khwaan")); // "Khwaan" เป็น Argument, ก็คือค่าที่เราใส่เข้าไป

//ผลลัพธ์
// "Hello Khwaan"

แค่นี้เลย ไม่มีอะไรซับซ้อน

 

Function Expression

เป็นอีกรูปแบบนึงของการเขียน Function

//แบบปกติ
function nameFunction(par){
    //run this code
}

//แบบ Expression
var nameFunction = function(par) {
    // run this code
}