นโยบายการให้บริการ

นโยบายของ Webday

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การจ้างงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่ล่าช้า

 1. การออกแบบเว็บไซต์จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้รับข้อมูลจากทางลูกค้าเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดในคราวเดียว ทางเราสามารถเลื่อนลำดับคิวงานอื่นขึ้นมาทำแทนงานปัจจุบันได้ ยกเว้นบางกรณี เช่น มีการจ้างตกแต่งรูปภาพสินค้า สำหรับลงในร้านค้า E-Commerce เพิ่ม สามารถทยอยส่งได้
 2. ขั้นตอนการดำเนินงานของทาง Webday มีดังนี้
  1. ลูกค้าติดต่อสอบถามและส่งรายละเอียดเว็บไซต์
  2. ทางเราส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
  3. ลูกค้าคอนเฟิร์มงาน ส่งไฟล์ และชำระมัดจำ 50% ยกเว้นแพ็กเกจ S ชำระมัดจำ 2500 บาท
  4. ทางเราเริ่มงานเว็บไซต์และจดทะเบียนโดเมน .com
  5. เราทำเว็บไซต์เสร็จ ลูกค้าตรวจแก้ไขงาน
  6. หลังจากเว็บเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าชำระยอดส่วนที่เหลือ
  7. ทางเราย้ายเว็บขึ้น Host จริง เว็บไซต์ออนไลน์ พร้อมทำการปรับแต่ง On-Page SEO
  8. ทางเราคอยอยู่ดูแล ให้ความช่วยเหลือหากเว็บมีปัญหา
 3. หลังจากเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้ ตามข้อ 2.5 ลูกค้าจะต้องตรวจสอบและแจ้งจุดที่ต้องการแก้ไขภายใน 7 วัน หากเลยกำหนดและลูกค้าประสงค์จะแก้ไขเว็บไซต์ จะต้องชำระเงินครึ่งนึงของยอดส่วนที่เหลือเพื่อเป็นการยืนยันการแก้ไขงาน
 4. การแก้ไขในข้อ 3. จะต้องไม่เกิน 30% ของเว็บไซต์
 5. หากลูกค้าไม่มีการติดต่อหรือไม่สามารถติดต่อลูกค้า จนทำให้ไม่สามารถดำเนินการทำงานต่อไปได้ภายใน 30 วันหลังจากดำเนินการในข้อ 2.5 เสร็จเรียบร้อย ทาง Webday มีสิทธิ์ในการนำโดเมนที่ได้จดไว้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้
 6. ลูกค้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เมื่อชำระเงินทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

บริการหลังการขาย

 • ดูแลให้คำปรึกษา
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบเว็บไซต์และ Hosting
 • อัพเดทข้อมูลให้ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา

นโยบายการคืนเงิน

ก่อนเริ่มงานทาง Webday จะเรียกเก็บเงินมัดจำ โดยเงินมัดจำนี้ไม่สามารถเรียกคืนได้ ยกเว้น ในกรณีที่ทางเรายังไม่ได้เริ่มงานและผู้ว่าจ้างต้องการขอยกเลิกงาน ผู้ว่าจ้างสามารถขอคืนเงินมัดจำได้ 80%

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ

 • เมื่อคุณได้ส่งแบบฟอร์มติดต่อ/เสนอราคา หรือแบบฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
 • เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล
 • เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์
 • เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2. ข้อมูลที่อาจถูกเก็บรวบรวม

 • ชื่อ
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขติดต่อ
 • ข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในการออกใบเสนอราคา/ใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางไซต์

3. การเก็บรักษาข้อมูล

เราทำการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลใดๆทั้งสิ้นไปเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ ได้รับอนุญาติจากลูกค้า

4. ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google ยังอาจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเมื่อบุคคลภายนอกดังกล่าวดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษาไว้