คำแนะนำในการจ้างงาน

คำแนะนำเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจขั้นตอนการทำงานของเรามากขึ้น ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อน ทำให้เว็บไซต์เสร็จเร็วขึ้น

การเตรียมข้อมูลเว็บไซต์

เราจะออกแบบโดยเริ่มต้นจากข้อมูลเนื้อหาเป็นอันดับแรก จึงจำเป็นต้องเห็นข้อมูลเนื้อหา รูปภาพประกอบโดยรวมที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อความรวดเร็ว และความสวยงามของหน้าเว็บไซต์ค่ะ

 • จัดเตรียมข้อมูลเนื้อหา เรียบเรียง ส่งเป็นไฟล์ Word, Google Docs , Notepad หรือโปรแกรมอื่นๆตามความสะดวก
 • ส่งรูปภาพ หรือไฟล์อื่นๆที่ต้องการแนบใส่หน้าเว็บ แนะนำให้แชร์ผ่าน Drive
 • ชื่อโดเมน .com ที่ต้องการ
 • โทนสี ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ชอบ

ส่งรายละเอียดที่ work@webday.co

หมายเหตุ หากลูกค้ายังเตรียมข้อมูลไม่เสร็จทั้งหมด สามารถส่งไฟล์บางส่วนมาก่อนได้ แต่บางกรณี อาจทำให้ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากการอัพเดทข้อมูลซ้ำซ้อน ยกเว้น เว็บร้านค้าที่ต้องมีการแต่งภาพสินค้า สามารถส่งเฉพาะรูปมาก่อนได้เลยค่ะ

ขั้นตอนการทำเว็บไซต์

 1. ลูกค้าติดต่อสอบถามและส่งรายละเอียดเว็บไซต์
 2. ทางเราส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
 3. ลูกค้าคอนเฟิร์มงาน ส่งไฟล์ และชำระมัดจำ 50%
 4. ทางเราเริ่มงานเว็บไซต์
 5. เราทำเว็บไซต์เสร็จ ลูกค้าตรวจแก้ไขงาน
 6. หลังจากเว็บเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าชำระ 50% สุดท้าย
 7. ทางเราจดทะเบียนโดเมน .com และย้ายเว็บขึ้นโฮสจริง เว็บไซต์ออนไลน์
 8. ทางเราคอยอยู่ดูแล ให้ความช่วยเหลือหากเว็บมีปัญหา

การชำระเงิน

เราจะแบ่งชำระเงินเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 ก่อนเริ่มงาน และงวดที่ 2 หลังจบงานออกแบบลงข้อมูล โดยเงินรอบแรกชำระเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต่างๆเช่น โดเมน โฮสติ้ง ไฟล์ภาพลิขสิทธิ์ที่อาจนำมาใช้ประกอบในงาน

 • แพ็กเกจ S ชำระเงิน 2,500 บาทงวดแรก และชำระที่เหลือหลังงานเสร็จเรียบร้อย
 • แพ็กเกจ M ชำระเงิน 50% งวดแรก และชำระที่เหลือหลังงานเสร็จเรียบร้อย
 • แพ็กเกจ L ชำระเงิน 50% งวดแรก และชำระที่เหลือหลังงานเสร็จเรียบร้อย

scb logo  kbank logo

การส่งข้อมูลแก้ไข อัพเดทเว็บไซต์

ลูกค้าสามารถส่งรายละเอียดข้อมูลเว็บไซต์ที่ต้องการแก้ไขได้ทันที ทางเราจะทำการอัพเดทให้อย่างเร็วที่สุดภายใน 24-48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล โดยรายละเอียดจำนวนสิทธิการอัพเดทฟรีจะระบุอย่างชัดเจนในใบเสนอราคา ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละแพ็กเกจ

ส่งรายละเอียดที่ work@webday.co 

นโยบายของ Webday

ลูกค้าสามารถดูนโยบายและข้อกำหนดต่างๆได้ที่