วงจรอายุโดเมนและการต่ออายุโดเมน

โดยทั่วไปเรามักจะจดโดเมนและต่ออายุกันปีต่อปี แต่ก็มีหลายๆเว็บไซต์ที่ต่ออายุทีเดียวยาวๆหลายปี สำหรับโดเมนที่ต่ออายุปีต่อปีจะไม่มีปัญหาอะไร ถ้าจดเองและสั่งต่ออายุแบบตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติไว้(Auto renew) แต่เมื่อไหร่ไม่ได้เปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติ และลืมต่ออายุ ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าถ้าเพิ่งหมดอายุไปไม่กี่วัน เรายังมีโอกาสที่จะเอาโดเมนกลับคืนมาได้ เนื่องจากโดเมนจะมีวงจร เว้นระยะเวลาหลายขั้น จนกว่าจะปล่อยให้เป็นโดเมนว่าง

วงจรและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมน .com

gtld lifecycle

ยกตัวอย่างโดยใช้ช่วงเวลาดังนี้

  • 1 ม.ค. 2019 วันที่จดโดเมน
  • 1 ม.ค. 2020 โดเมนหมดอายุ
  • 1 ม.ค. – 30 ม.ค.  (30 วัน) ช่วงผ่อนผัน (Grace Period) สามารถต่ออายุได้ในราคาต่ออายุแบบปกติ
  • 31 ม.ค. – 9 ก.พ.  (10 วัน) ช่วงผ่อนผัน (Grace Period) สามารถต่ออายุได้ในราคาต่ออายุแบบปกติ + ค่าธรรมเนียมล่าช้าประมาณ 350 บาท
  • 10 ก.พ. – 2 ม.ย.  (30 วัน) ช่วงไถ่ถอน (Redemption Period) สามารถเอาโดเมนกลับคืนมาได้ แต่ต้องจ่ายค่าต่ออายุ + ค่าธรรมเนียมประมาณ 2000 บาท
  • 3 ม.ย. – 7 ม.ย. (5 วัน) ดำเนินการลบโดเมน
  • 8 ม.ย. สามารถจดโดเมนได้ในราคาปกติ (อาจโดนผู้อื่นแย่งจดทะเบียนตัดหน้า)

 

รูปภาพและอ้างอิงจาก : ICANN