จัดการโฆษณา

โดย Media Planner มืออาชีพ

วางแผน ดูแลจัดการโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ทั้งโฆษณา Facebook, Google, ดาราศิลปิน
โดย Media Planner มืออาชีพ ให้ผลลัพธ์โฆษณาออกมาดีที่สุด

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

บริการ

วางแผนจัดการโฆษณาบนสื่อออนไลน์ต่างๆ ติดตาม รายงานผล โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำโฆษณาผ่านบริษัทให้ลูกค้ามาแล้วมากมาย โดยค่าบริการถูกกว่าการจ้างบริษัท Agency 50% ขณะนี้เปิดให้บริการสำหรับงานที่มีงบประมาณโฆษณาตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป

ค่าบริการ 5% ของงบโฆษณา