วิธีการเพิ่ม บทความ ข่าวสาร

https://youtu.be/j9zGgpwG5rw

1. ไปที่หน้าควบคุม (Dashboard)

2. เลือกหัวข้อ เขียนเรื่องใหม่

blog 01

3. กรอกข้อมูลตามช่องต่างๆให้ครบถ้วน

4. เมื่อใส่เนื้อหาเรียบร้อย ให้กดปุ่ม เผยแพร่ สีฟ้า

blog 02

5. ให้เราลองกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ ในหน้าของบทความ ข่าวสาร หรือหน้าอื่นๆที่กำหนดเอาไว้ ก็จะเจอบทความที่เราสร้างไว้ (ถ้าหากไม่เจอ อาจจะลองตรวจสอบดูว่า เราได้เลือกหมวดหมู่แล้วหรือยัง)